BỐ TRÍ PHONG THỦY CHO HỆ THỐNG GARA OTO !

Về đặc thù công việc , các gara oto có hệ thống phun rửa dùng nước rất nhiều , vì thế khi bố trí phong thủy cần phải chú ý mạnh đến Thủy Pháp phối hợp hướng cửa và các phương vị đặt bồn xịt nước , hệ thống cống xuất nhập thế nào không phạm kỵ Bát Lộ Hoàng tuyền là một hình thái hung hiểm bật nhất trong phong thủy . Nếu sơ ý sai phạm sẽ dẫn tới công việc ngày càng sa sút và hậu quả nghiệm trọng .

 

 

0977.72.72.57