BỐ TRÍ PHONG THỦY CHO NHÀ MÁY TẠI ĐỒNG NAI !

Bố trí Phong Thủy cho nhà máy phức tạp hơn rất nhiều so với các cong trình khác . Trước hết là các khu đất nahf máy đa phần rất lớn và không phải là vuông vứt nếu không muốn nói là móp méo lồi lõm , CẦN MỘT TRÌNH ĐỘ VÀ KỸ THUẬT CAO ĐỂ XÁC ĐỊNH TÂM VÀ ĐỊA HÌNH . Kế đến việc xây dựng nhà máy do có đường dây và hệ thống phức tạp nên nhiều khi không thể chọn cung tự do theo phong thủy được , TRƯỜNG HỢP NÀY CẦN SỰ ỨNG BIẾN KHÉO LÉO CỦA PHONG THỦY SƯ ĐÊ HÓA GIẢI . Thêm một vấn đề nữa là nhà máy có đặc thù rất riêng , phải khéo léo bố trí những chi tiết kích hoạt phong thủy nhưng vẫn phù hợp cấu trúc .

 

 

0977.72.72.57