CẢI TẠO PHONG THỦY CHO NHÀ VƯỜN TẠI BÀ RỊA!

Nguyên khu nhà vườn diện tích gần 1000m2 , gia chủ mời nhiều thầy về xem nhưng gặp người không có chuyên môn, dời bếp dời cửa mà ko hề biết về tọa -hướng cũng như không lập bất cứ bản vẽ nào .Vì vậy khi làm xong gia chủ càng thêm khó khăn phiền não .

  1. Thuận duyên chúng tôi đc mời xuống để tái bố trí khắc phục hậu quả!
0977.72.72.57