CHỦ TRÌ CÚNG VÀ ĐỘNG THỔ XÂY CẤT !

Phương vị động thổ là yếu tố quan trọng đầu tiên trong xây dựng . Việc tìm ra cung để động thổ theo mỗi năm cần được xác định kết hợp nhiều trường phái trong đó quan trọng nhất là Tam Hợp và Phi Tinh .

Nếu tùy tiện động thổ , chẳng may trúng vào các phương vị hung sát thì hậu hoạn khó lường .

0977.72.72.57