Cúng an định đất đai để xây cất !

Có nhiều cuộc đất khi tiếng hành xây dựng thì bị nhiều vấn đề như tiểu nhân quấy phá, trục trặc giấy tờ, hoặc mâu thuẫn nhà thầu nên cứ trì trệ không xây dựng được. Những trường hợp này cần phải tiến hành cúng tại đất để an định lại khí của đất , đồng thời trấn trừ tiểu nhân và kích hoạt vận may mắn để mọi việc tốt đẹp đầu xuôi đuôi lọt .
Ngoài việc cúng các vị linh thần chính thần long mạch hoàng thiên hậu thổ , pháp sư còn phải đặt Linh vật tại năm khu vực quan trọng nhất trên cuộc đất để an định mọi b ề .

0977.72.72.57