ĐẠI TRẬN THẤT TINH CHIÊU TÀI – HÓA SÁT !

BỐ TRẬN THẤT TINH – ÂM DƯƠNG KIẾM GIÚP HỘ MỆNH – CHIÊU TÀI – HÓA SÁT CHO PHÒNG LÀM VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CƠ KHÍ , BIỆT THỰ TẠI QUẬN TÂN PHÚ .
Trận pháp này phối hợp giữa Thất Tinh và hai thanh Kim Kiếm một chạm Bắc Đẩu Tinh Đồ , một chạm Linh Phù Võ Đế , ĐÂY LÀ TRẬN PHÁP CỰC MẠNH VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA CTY PHONG THỦY ĐÔNG PHƯƠNG CÁT . Chuyền bố trí cho các Đại Gia , người làm ăn cơ nghiệp lớn .

0977.72.72.57