LẬP HƯỚNG CỨU NGUY NÔNG TRẠI!

Nông trại đất đai bạt ngàn khác hẳn với nhà phố . Phong thủy nông trại hỏi thầy phong thủy phải nắm kiến thức về Khẩu Khí, Lập Hướng và bày bố trên diện rộng đường nước, lối đi …

Chúng tôi vừa giải cứu Phong Thủy cho một nông trại có cửa chính bị xung phá , lập hướng sai dẫn tới công việc ngày càng khó khăn.

  1. 9
0977.72.72.57