PHÂN CUNG XÂY CẤT NHÀ TẠI QUẬN 12 !

Tác nghiệp phân cung các vị trí
+ Phòng ngủ .
+ Tọa bếp – Hướng Bếp .
+ Vị trí mở cửa đón khí .
+ Vị trí đặt phòng thờ – bàn thờ.
+ Bố trí nguồn nước – hầm xả theo TAM HỢP .

 

0977.72.72.57