Thiết Kế Phong Thủy cho quán Caffe!

Thiết kế Phong thủy cho các quán cf mặt tiền đường đòi hỏi Phòng Thủy Sư phải có kiến thức sâu về Loan Đầu . Phải biết khảo sát, đánh giá cung đường. Các sát khí như cột điện ngay trước cửa quăn .

Sau khi khảo sát, Phong Thủy Sư tiến hành các phương pháp hóa giải phù hợp thẩm mỹ khách hàng .

Về nội vi bên trong, BỐ TRẬN CHIÊU TÀI LỘC MẠNH NHẤT , KÍCH HOẠT CÁC NGÂN HÀNG TÀI LỘC BÊN TRONG QUÁN ,chọn cung vị vượng tài làm quầy pha chế và chon cung vị nhân lực bố trí thế hình AN ĐỊNH NHÂN SỰ cho chủ quán .

0977.72.72.57