TRẤN TRÙNG TANG TẠI NGHĨA TRANG DÂN TỘC !

Thế nào là trấn Trùng tang và phương pháp đặc biệt của bổn môn .
Trùng tang nói ngắn gọn là khi có người mất vào các năm – tháng – ngày – giờ xấu ( gọi là trùng ) sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đa phần là người thân sau đó sẽ lần lượt ra đi,  ” ngộ quan tài liên tam táng ” có nghĩa là chôn một người xong sẽ chết thêm ba người nữa … hiện tượng này rất phổ biến trong xã hội , xét về phương diện phong thủy cũng được công nhận .
Về phương pháp trấn trùng tang hiện hành : đa số các thầy sẽ đóng cọc , trấn yểm tại mộ , làm như vậy tuy hiệu quả là sẽ không có ai chết theo nhưng đây là phương pháp lợi bất cập hại , BỞI VÌ KHI CHÚNG TA ĐÓNG CỌC TRẤN YỂM NHƯ VẬY LÀ CHÚNG TA ĐANG CẦM TÙ VONG LINH CỦA NGƯỜI THÂN MÌNH , XEM NHƯ NGƯỜI NÀY CHẾT RỒI VONG HỒN SẼ BỊ CẦM TÙ MÃI KHÔNG SIÊU THOÁT ĐƯỢC , phương pháp này tuy hiệu quả và phổ biến nhưng khá ác …
VỀ PHƯƠNG PHÁP TRẤN TRÙNG CỦA BỔN MÔN .
Dựa trên nguyên lý ” từ bi – hiếu sinh ” của trời đất , chúng tôi vẫn có cách thức ngăn chặn không cho việc chết trùng tiếp diễn nhưng không giam cầm , không đóng cọc trấn yểm mộ phần ( VỀ KỸ THUẬT DO PHẢI BẢO MẬT NÊN KHÔNG TIỆN VIẾT RA ). Làm theo cách này KHÔNG NHỮNG NGĂN CHẶN ĐẠI NẠN DỒN DẬP CHO GIA CHỦ MÀ CÒN GIÚP CHO VONG LINH DỄ DÀNG SIÊU THOÁT .
Hình ảnh quá trình thực hiện ngày hôm nay tại nghĩa trang người dân tộc cách Sài Gòn 5 tiếng đi xe .

 

 

0977.72.72.57