XỬ LÝ ĐẤT CÓ SỔ HỒNG VẼ SAI !

Đây là trường hợp khá đặc biệt, bản vẽ vị trí sơ đồ đất ngược với hiện trạng đất . Những trường hợp này cần phải có kinh nghiệm xử lý và đo đạc nếu không sẽ bị ngược kết quả.

0977.72.72.57